Yatırım Teşvikleri

Yatırım Teşvikleri

Ülke kalkınmasının hızlandırılması, sürdürülebilir olması ve bölgesel kalkınmışlık endekslerinin uyumu amacıyla verilen yatırım teşvikleri ile sair devlet teşviklerinin şirketlerce efektif kullanımının sağlanması böylece vergisel teşvik unsurlarının rekabet şartlarında şirketlerin kısa ve orta vade bütçelerine artı değer katması için gerekli danışmanlık hizmetlerini vermekteyiz.