Rotax Denetim

Konu No 2023 Vergi Sirküler KonularıTarihPdf Dokümanları
2023/126 7491 Sayılı Kanun Resmi Gazetede Yayımlandı.29.12.2023
2023/12525602 Sayılı Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon Ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 6 Ncı Maddesinin Dördüncü Fıkrasındaki Oranların Yeniden Belirlenmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı:8003) Resmi Gazete’de Yayımlandı.29.12.2023
2023/12427/12/2023 Tarihli Ve 8002 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 28/12/2023 Tarihli Resmi Gazete’ De Yayımlandı29.12.2023
2023/123 Kdv’nin İndirim Hakkının Kaldırılmasına İlişkin 7846 Sayılı Kararda Değişiklik Yapıldı.29.12.2023
2023/122 Alacak Ve Borç Senetleri Reeskont Oranında Değişiklik Yapıldı.29.12.2023
2023/121 Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelik Yayımlandı.29.12.2023
2023/120 Ar-Ge İndirimi Ve Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kazanç İstisnasından Faydalananların Fon Ayırma Ve Yatırım Yapma Yükümlülüklerinde Değişiklik Yapılmıştır29.12.2023
2023/119Vergi Usul Kanunu 162 Nolu Sirküler Yayınlanmıştır29.12.2023
2023/118Mücbir Sebep Hali Devam Eden Yerlerde 7256 Ve 7326 Sayılı Yapılandırma Kanunlarının Taksit Ödeme Süreleri Uzatılmıştır.29.12.2023
2023/117 İthalatta Gözetim Ve Korunma Önlemi Uygulamaları Kapsamında Hesaplanan Katma Değer Vergisinin İndirim Hakkının Kaldırılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 7846) Yayımlanmıştır.6.12.2023
2023/116Hazine Ve Maliye Bakanlığı Tarafından Kahramanmaraş’ta Meydana Gelen Depremlerden Etkilenen Bazı Yerler İçin Mücbir Sebep Halinin Uzatılmasına İlişkin Duyuru Yapılmıştır.6.12.2023
2023/115Alacak Ve Borç Senetleri Reeskont Oranında Değişiklik Yapıldı.6.12.2023
2023/114Yeni Kurulacak Anonim Ve Limited Şirketlerin Asgari Sermaye Tutarlarının Yükseltilmesine İlişkin Karar Yayımlandı.6.12.2023
2023/113Elektronik Defterlerin Oluşturulma Ve İmzalanma Süresi İle Elektronik Defter Beratlarının Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine Yüklenme Süresi Uzatıldı.6.12.2023
2023/112Yeniden Değerleme Oranına İlişkin Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 554) Resmi Gazete'de Yayımlanmıştır.6.12.2023
2023/111Elektrikli Araçların Ötv Matrahına İlişkin 7803 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de Yayımlanmıştır.6.12.2023
2023/110Gecikme Zammı, Gecikme Faizi, Pişmanlık Zammı Ve Tecil Faizi Oranı Yeniden Belirlenmiştir.16.11.2023
2023/109Özet Döviz Pozisyon Raporlamasının Kaldırılması Ve Sistemik Risk Veri Takip Sistemi Hakkında Kapsam Değişikliği Yapılmıştır.16.11.2023
2023/108Reeskont Ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranında Değişiklik Yapıldı.16.11.2023
2023/107Sermayenin Kaybı/Borca Batık Olma Hesaplamasında Kur Farkı Zararlarına İlişkin Düzenlemenin Uygulama Süresi Uzatılmıştır16.11.2023
2023/106Katma Değer Vergisi İadelerinde Zamanaşımı Hk.25.10.2023
2023/1052023 Yılı Üçüncü Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranına İlişkin Sirküler Yayımlanması Hk.10.10.2023
2023/104Teminat Uygulamasına İlişkin 553 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Tebliği Yayımlanması Hk.10.10.2023
2023/103Dijital Vergi Dairesinin Hizmete Açılması Hk.10.10.2023
2023/102Şarj Hizmetlerinde Fatura Kullanımı ve Bildirimlere İlişkin Vergi Usul Kanunu Tebliğleri Yayımlanması Hk.10.10.2023
2023/101Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi Uygulama Genel Tebliği (Sıra No:1) Resmi Gazete'de Yayımlanması Hk.10.10.2023
2023/100Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranında Değişiklik Yapılması Hk.10.10.2023
2023/9947 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Resmi Gazete’de Yayımlanması Hk.8.9.2023
2023/98Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranında Değişiklik Yapılması Hk.5.9.2023
2023/97Ek Motorlu Taşıtlar Vergisinin Birinci Taksit Ödeme Süresinin Uzatılması Hk.29.8.2023
2023/96Mücbir Sebep Hali Nedeniyle Gelir ve Kurumlar Vergisi Beyannamelerini Mücbir Sebep Süresi Sona Erdikten Sonra Vermesi Gereken Mükelleflerin Vergi Levhası Yükümlülüğü Hakkında 160 Sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri Yayınlaması Hk.23.8.2023
2023/95Tecil ve Taksitlendirme Yetkisine İlişkin Tahsilat İç Genelgesi’nin Yayınlaması Hk.23.8.2023
2023/94İşletme Kayıtlarının Düzeltilmesinin Teciline İlişkin Tahsilat İç Genelgesi’nin Yayımlaması Hk.23.8.2023
2023/93Mücbir Sebep Hali Sona Eren Yerlerdeki Mükelleflerin Bazı Bildirim Sürelerinin Uzatılmasına İlişkin Duyuru Hk.9.8.2023
2023/92İhracat Genelgesinde Değişiklik Yapılması Hk.9.8.2023
2023/917449 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı İle GEKAP Tutarlarının Artırılması Hk.9.8.2023
2023/9030/6/2023 Tarihli Bilançolarda Yer Alan Dövizlerin KKM Hesaplarına Dönüşümüne Kurumlar Vergisi İstisnası Uygulanmasına İlişkin 7408 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’nın Yayımlanması Hk.1.8.2023
2023/89Ek Motorlu Taşıtlar Vergisine İlişkin Genel Tebliğ (Seri No: 1) Resmi Gazete'de Yayımlanması Hk.1.8.2023
2023/88Gelir Vergisi, MTV ve 7440 Sayılı Kanunun Ödeme Süreleri ile Bazı Bildirim, Oluşturma ve Yüklenme Sürelerinin 4 Ağustos 2023 Tarihine Uzatılması Hk.1.8.2023
2023/87Hazine ve Maliye Bakanlığı Tarafından Kahramanmaraş’ta Meydana Gelen Depremlerden Etkilenen Yerler İçin Mücbir Sebep Hali İlanına İlişkin Duyuru Hk.31.7.2023
2023/86Sporcu Ücretlerinden Tevkif Yoluyla Alınan Gelir Vergisinin İadesi Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete’de Yayımlanması Hk.25.7.2023
2023/855520 sayılı KVK 63 Nolu Sirküler İle 2023/2 Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı % 18,95 Olarak Tespit Edilmesi Hk.18.7.2023
2023/847456 Sayılı 6/2/2023 Tarihinde Meydana Gelen Depremlerin Yol Açtığı Ekonomik Kayıpların Telafisi İçin Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi İhdası ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun Yayımlanması Hk.18.7.2023
2023/83ÖTV Tutarlarına İlişkin 7390 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de Yayımlanması Hk.18.7.2023
2023/8207.07.2023 Tarihli ve 32241 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararları ile Yapılan Düzenlemeler Hk.7.7.2023
2023/81TBMM Başkanlığına Sunulan Yeni Kanun Teklifi ile Vergi Kanunlarında Öngörülen Düzenlemeler Hk.6.7.2023
2023/80Özet Döviz Pozisyon Raporlamasına İlişkin Bildirim Yükümlülüğü Ertelenmesi Hk.3.7.2023
2023/79Gelir Stopaj Oranında İndirim Uygulamasının 31.12.2023 Tarihine Kadar Uzatılmasi Hk.3.7.2023
2023/78Alacak ve Borç Senetleri Reeskont Oranında Değişiklik Yapılması Hk.3.7.2023
2023/7701.07.2023 Tarihinden İtibaren Uygulanacak Sigorta Primine Esas Kazanç (SGK Primine Esas Tavan ve Taban Ücret) ve Asgari Ücret Tutarında Değişiklik Yapılması Hk.3.7.2023
2023/766/2/2023 Tarihinde Kahramanmaraş İlinde Meydana Gelen Depremler Nedeniyle Bakanlığımızca Mücbir Sebep Hali İlan Edilen Yerlerdeki Vergi Dairelerine Bağlı Mükellefler İçin, 2023 Yılı Geri Kazanım Katılım Payı Beyan Dönemleri Altı Aylık Olarak Belirlenmesi Hk.12.6.2023
2023/75%10 Ek Vergi’nin 6183 sayılı AATUHK'nin 48. Maddesi Kapsamında 12 Aya Kadar Taksitlendirilebileceğine İlişkin Tahsilat İç Genelgesinin Yayınlanması Hk.9.6.2023
2023/74TEYDEB Tarafından Yürütülen Destek Programlarında Değişiklik Yapılması'na İlişkin Sirküler5.6.2023
2023/73ELEKTRONİK DEFTERLERİN OLUŞTURULMA VE İMZALANMA SÜRESİ İLE ELEKTRONİK DEFTER BERATLARININ GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM SİSTEMİNE YÜKLENME SÜRESİ UZATILMASI HK.1.6.2023
2023/727440 SAYILI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUNDA YER ALAN BAŞVURU VE İLK TAKSİT ÖDEME SÜRELERİ UZATILMASI HK.26.5.2023
2023/71KOBİ TANIMI VE SINIFLANDIRILMASINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HK.26.5.2023
2023/70AKARYAKIT VE LPG SEKTÖRÜNDE TEMİNAT VERME SÜRESİ UZATILMASI HK.26.5.2023
2023/6917.05.2023 Günü Sonuna Kadar Verilmesi Gereken 2023/I. Geçici Vergi Dönemine Ait Geçici Vergi Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Süreleri Uzatılması Hk.15.5.2023
2023/68 Yıllık İşletme Cetveli Hk.1.5.2023
2023/67MUHTASAR VE PRİM HİZMET, KONAKLAMA VERGİSİ VE DAMGA VERGİSİ, KURUMLAR VERGİSİ, GERİ KAZANIM KATILIM PAYI BEYANNAMELERİNİN VERİLME VE ÖDEME SÜRELERİ İLE BA-BS FORMLARINA, E-DEFTERLERE, “ELEKTRONİK DEFTER BERATLARI”NA İLİŞKİN SÜRELER UZATILMASI HK.26.4.2023
2023/66TÜRKİYE-AVRUPA BİRLİĞİ KATILIM ÖNCESİ YARDIM ARACI (IPA III) MALİ ÇERÇEVE ORTAKLIK ANLAŞMASI GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:1) YAYIMLANMASI HK.26.4.2023
2023/651/3/2023 TARİHLİ BİLANÇOLARDA YER ALAN DÖVİZLERİN KKM HESAPLARINA DÖNÜŞÜMÜNE KURUMLAR VERGİSİ İSTİSNASI UYGULANMASINA İLİŞKİN 7165 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARI25.4.2023
2023/64EK VERGİNİN UYGULAMASINA YÖNELİK TEBLİĞ18.4.2023
2023/6322 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği 07/04/2023 Tarihli ve 32156 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanması Hk.11.4.2023
2023/62Cazibe Merkezleri Programı Kapsamında Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar’ın Yayımlanması Hk.11.4.2023
2023/612023/I Geçici Vergi Döneminde Yeniden Değerleme Oranı Hk.11.4.2023
2023/602023/NİSAN DÖNEMİNE İLİŞKİN VERGİ TAKVİMİ4.4.2023
2023/59KDV GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 46) RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANMIŞTIR4.4.2023
2023/58KATMA DEĞER VERGİSİ BEYANNAMESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR4.4.2023
2023/572022 YILINA İLİŞKİN KURUMLAR VERGİSİ BEYAN DÖNEMİ BAŞLADI4.4.2023
2023/56MEVDUAT VE KATILMA HESAPLARININ KUR ARTIŞLARINA KARŞI DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR4.4.2023
2023/55DÖVİZ YÜKÜMLÜLÜĞÜ OLAN TÜZEL KİŞİLERİN DÖVİZ VEYA TÜRK LİRASI CİNSİNDEN MEVDUAT VE KATILMA HESAPLARINA SAĞLANACAK DESTEK HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR4.4.2023
2023/547015 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARI İLE OLAĞANÜSTÜ HAL İLAN EDİLEN İLLERDE YER ALAN AR-GE VE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİNDE UZAKTAN ÇALIŞMA ORANI %100 OLARAK BELİRLENDİ4.4.2023
2023/5347 Seri No.lu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlanması Hk.30.3.2023
2023/5231 Mart 2023 Günü Sonuna Kadar Verilmesi Gereken 2022 Takvim Yılı Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Süreleri, Ba-Bs Formları ve e-Defterlerin Oluşturulma ve İmzalanma ve “Elektronik Defter Beratları”nın Yüklenme Süreleri Uzatılması Hk.30.3.2023
2023/51KDV TEVKİFATI BİLGİLENDİRME SUNUMU30.3.2023
2023/50VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ TANINMASI HAKKINDA GENEL TEBLİĞ (SERİ NO: 5) RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANDI.29.3.2023
2023/49BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR 7440 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 2) RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANDI.29.3.2023
2023/48BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR 7440 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 1) RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANDI.29.3.2023
2023/47MUHTASAR VE PRİM HİZMET, KONAKLAMA VERGİSİ, DAMGA VERGİSİ VE KATMA DEĞER VERGİSİ BEYANNAMELERİNİN VERİLME VE ÖDEME SÜRELERİ UZATILDI.29.3.2023
2023/46BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR 7440 SAYILI KANUN RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANMIŞTIR.14.3.2023
2023/45ELEKTRİK MOTORLU OTOMOBİLLERİN ÖTV MATRAH ARALIKLARI DEĞİŞTİRİLMİŞTİR.4.3.2023
2023/44TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ (SERİ: B SIRA NO: 17) RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANMIŞTIR3.3.2023
2023/432023/MART DÖNEMİ VERGİ TAKVİMİ3.3.2023
2023/42TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ (SERİ: B SIRA NO: 17) RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANMIŞTIR3.3.2023
2023/41KAHRAMANMARAŞ’TA MEYDANA GELEN DEPREMDEN ETKİLENEN İLLER İÇİN İLAN EDİLEN MÜCBİR SEBEP DÖNEMİNDE KDV İADE UYGULAMASI İLE İLGİLİ OLARAK 45 SERİ NO’LU KDV TEBLİĞİ YAYIMLANMIŞTIR3.3.2023
2023 /406/2/2023 TARİHİNDE KAHRAMANMARAŞ İLİNDE MEYDANA GELEN DEPREMLER NEDENİYLE 7256 VE 7326 SAYILI KANUNLARDA YER ALAN TAKSİT ÖDEME SÜRELERİNİN YENİDEN BELİRLENMESİNE DAİR KARAR RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANMIŞTIR28.2.2023
2023 /39KONTEYNER VE PREFABRİK YAPI TESLİMLERİNDE KDV ORANININ %1'E İNDİRİLMESİNE İLİŞKİN 6830 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARI YAYINLANMIŞTIR28.2.2023
2023 /38KAHRAMANMARAŞ İLİNDE MEYDANA GELEN DEPREMDEN ETKİLENEN SİVAS İLİ GÜRÜN İLÇESİNDE İLAN EDİLEN MÜCBİR SEBEP DUYURUSU YAYINLANMIŞTIR28.2.2023
2023 /37DEPREM BÖLGELERİNDE BULUNAN MÜKELLEFLERİN, 531 SIRA NO.LU V.U.K. GENEL TEBLİĞİNİN 7 NCİ MADDESİNİN (1) NUMARALI FIKRASININ (A) VE (B) BENDİ UYARINCA BELİRLENEN TEMİNAT VERME SÜRELERİNİN UZATILMASI HAKKINDA SİRKÜLER YAYINLANMIŞTIR28.2.2023
2023 /36TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ SERİ: A SIRA NO: 1’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ: A SIRA NO: 15) YAYINLANMIŞTIR17.2.2023
2023 /35KAHRAMANMARAŞ İLİNDE MEYDANA GELEN DEPREMDEN ETKİLENEN ELAZIĞ İLİ İÇİN İLAN EDİLEN MÜCBİR SEBEP DUYURUSU YAPILMIŞTIR17.2.2023
2023 /34SERMAYE ŞİRKETLERİNİN KENDİ HİSSELERİNİ İKTİSABINDA UYGULANAN TEVKİFAT ORANI %0 OLARAK BELİRLENMİŞTİR15.2.2023
2023 /33DEPREM NEDENİYLE OHAL İLAN EDİLEN YERLERE VE BAZI KURUM/KURULUŞLARA YAPILAN KONTEYNER/PREFABRİK YAPI TESLİMLERİNDE KDV ORANI %1'E İNDİRİLMESİNE İLİŞKİN KARAR YAYIMLANDI15.2.2023
2023 /32GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI TARAFINCA, DEPREMDEN ETKİLENEN İLLERİMİZDE YAPILAN AKARYAKIT SATIŞLARINDAKİ BELGE DÜZENİ HAKKINDA DUYURU YAPILMIŞTIR15.2.2023
2023 /31GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI TARAFINCA ‘’DEPREM NEDENİYLE YAPILAN BAĞIŞ VE YARDIMLARIN VERGİ MEVZUATI KARŞISINDAKİ DURUMU’’ KONUSUNDA AÇIKLAMA YAPILMIŞTIR15.2.2023
2023 /30548 SIRA NO.LU VUK GENEL TEBLİĞİ İLE 31.12.2022 TARİHİ İTİBARİYLE YAPILACAK DEĞERLEMEDE UYGULANACAK KURLAR AÇIKLANDI15.2.2023
2023 /29DEPREM FELAKETİ NEDENİYLE BAŞLATILAN KAMPANYAYA YAPILAN BAĞIŞLAR15.2.2023
2023 /28DEPREMDEN ETKİLENEN YERLER İÇİN MÜCBİR SEBEP HALİ İLAN EDİLDİ15.2.2023
2023 /27KDV İADE TALEBİNDE BULUNULABİLECEK ASGARİ TUTARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN KARAR YAYIMLANDI15.2.2023
2023 /26ŞUBAT/2023 DÖNEMİ VERGİ TAKVİMİ15.2.2023
2023/25KÜÇÜK VE MİKRO İŞLETMELER İÇİN FİNANSAL RAPORLAMA STANDARDI (KÜMİ FRS) YAYIMLANMIŞTIR30.1.2023
2023/24FİRMALARIN YURT DIŞI KAYNAKLI DÖVİZLERİNİN TÜRK LİRASINA DÖNÜŞÜMÜNÜN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANDI30.1.2023
2023/2331/12/2022 TARİHLİ BİLANÇOLARDA YER ALAN DÖVİZLERİN KKM HESAPLARINA DÖNÜŞÜMÜNE KURUMLAR VERGİSİ İSTİSNASI UYGULANMASINA İLİŞKİN 6728 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARI 26/1/2023 TARİHLİ RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANDI30.1.2023
2023/22NAKİT SERMAYE ARTIRIMI ÜZERİNDEN HESAPLANAN FAİZ İNDİRİMİNDE DİKKATE ALINACAK ORANI BELİRLENMİŞTİR30.1.2023
2023/21TİCARET SİCİLİNE TESCİL EDİLEN İŞLEMLER İÇİN BİLDİRİM ZORUNLULUĞUNUN KALDIRILMASINA İLİŞKİN 546 SIRA NO.LU VUK TEBLİĞ YAYIMLANDI30.1.2023
2023/20İHRACAT GENELGESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR.18.1.2023
2023/19GERİ KAZANIM KATILIM PAYININ 2023 YILINDA UYGULANACAK TUTARLARI BELİRLENMİŞTİR18.1.2023
2023/18252 SERİ NO.LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİNDE YER ALAN VE TEVKİF YOLUYLA KESİLEN VERGİLERİN NAKDEN İADESİNE YÖNELİK TESPİT OLUNAN HADLER 2023 YILI İÇİN YENİDEN BELİRLENMİŞTİR18.1.2023
2023/17MOTORLU ARAÇ TİCARETİ YAPAN MÜKELLEFLERDEN TEMİNAT ALINMASINA İLİŞKİN VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANMIŞTIR18.1.2023
2023/16FİNANSAL KİRALAMA ŞİRKETLERİNİN YURT DIŞINDAN SAĞLADIKLARI KREDİLERDE KAYNAK KULLANIMINI DESTEKLEME FONU KESİNTİSİ ORANI BELİRLENDİ18.1.2023
2023/15FARKLI MUHASEBE TEKNİĞİ KULLANAN KURUMLARDA DEĞER ARTIŞ FONU HESABININ OLUŞTURULMASI HAKKINDA TEBLİĞYAYIMLANDI18.1.2023
2023/14AR-GE VEYA TASARIM MERKEZLERİNDE AR-GE VE YENİLİK VEYA TASARIM HARCAMALARININ KAZANCIN TESPİTİNDE İNDİRİM KONUSU YAPILMASI HAKKINDA KARAR YAYIMLANDI18.1.2023
2023/13GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 322) YAYIMLANDI18.1.2023
2023/12REESKONT VE AVANS İŞLEMLERİNDE UYGULANACAK FAİZ ORANLARININ TESPİTİ18.1.2023
2023/1146 SIRA NO'LU SM, SMMM VE YMM KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANMIŞTIR18.1.2023
2023/10VERGİ USUL KANUNU UYARINCA 2023 YILINDA UYGULANACAK CEZALAR İLE ÇEŞİTLİ HAD VE TUTARLAR BELİRLENMİŞTİR18.1.2023
2023/09KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 44) YAYIMLANDI18.1.2023
2023/082023 YILINDA CEP TELEFONU ABONELİĞİNİN İLK TESİSİNDE ALINACAK MAKTU ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ TUTARI BELİRLENDİ18.1.2023
2023/072023 YILINDA CEP TELEFONU ABONELİĞİNİN İLK TESİSİNDE ALINACAK MAKTU ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ TUTARI BELİRLENDİ18.1.2023
2023/06ARAÇ ALIMINDA MALUL VE ENGELLİLER İÇİN ÖTV İSTİSNASI TUTARI BELİRLENDİ18.1.2023
2023/052023 YILINDA UYGULANACAK ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TUTARLARI BELİRLENDİ18.1.2023
2023/032023 YILINDA UYGULANACAK HARÇ TUTARLARI BELİRLENDİ18.1.2023
2023/022023 YILINDA UYGULANACAK DEĞERLİ KAĞIT BEDELLERİ BELİRLENDİ18.1.2023
2023/012023 YILI DAMGA VERGİSİ TUTARLARI BELİRLENDİ18.1.2023
2022 /042023 YILI EMLAK VERGİ DEĞERLERİ, DEĞERLİ KONUT VERGİSİ MATRAHI VE EMLAK VERGİ DEĞERLERİ BELİRLENDİ18.1.2023