Rotax Denetim

Konu No 2022 Vergi Sirküler KonularıTarihPdf Dokümanları
2022 / 1317420 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ 1 İNCİ MADDESİNDE YER ALAN ENERJİ YARDIMI HAKKINDA SGK GENELGESİ YAYINLANDI26.12.2022
2022 / 130ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI TARAFINDAN 2023 YILINDA UYGULANACAK ASGARİ ÜCRETİN NET HESABI VE İŞVERENE MALİYETİ YAYINLANDI26.12.2022
2022 / 129149 NO.LU VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ İLE KDV BEYANNAMELERİNİN VERİLME VE ÖDEME SÜRELERİ YENİ BİR BELİRLEME YAPILINCAYA KADAR UZATILMIŞTIR22.12.2022
2022 / 128EĞLENCE VERGİSİNE İLİŞKİN 6584 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARI RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANDI21.12.2022
2022 / 1272023 YILINDA MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ TUTARLARINA UYGULANACAK YENİDEN DEĞERLEME ORANININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN CUMHURBAŞKANI KARARI RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI21.12.2022
2022 / 126SANAYİ SİCİL BELGESİNİ HAİZ KDV MÜKELLEFLERİNE MÜNHASIRAN İMALAT SANAYİİNDE KULLANILMAK ÜZERE YAPILAN YENİ MAKİNE VE TEÇHİZAT TESLİMLERİNDEKİ KDV İSTİSNASININ UYGULANMA SÜRESİ 31/12/2024 TARİHİNE KADAR UZATILMIŞTIR21.12.2022
2022 / 125KONAKLAMA VERGİSİ UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI16.12.2022
2022 / 124FORM BA - BS BİLDİRİMİ VERME ZORUNLULUĞU İLİŞKİN 543 SIRA NO.LU VUK TEBLİĞİ YAYIMLANDI6.12.2022
2022 / 123BAĞIMSIZ DENETİME TABİ ŞİRKETLERİN BELİRLENMESİNE DAİR KARAR YAYIMLANDI2.12.2022
2022 / 1227421 SAYILI VERGİ USUL KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN YAYIMLANDI2.12.2022
2022 / 121YEMEK BEDELİNE İLİŞKİN 2022/20 SAYILI SGK GENELGESİ28.11.2022
2022 / 120B SIRA NO:15 VE 16 TAHSİLAT GENEL TEBLİĞLERİ RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI28.11.2022
2022 / 1192022 YILI YENİDEN DEĞERLEME ORANI %122,93 OLARAK BELİRLENMİŞTİR28.11.2022
2022 / 118BİNEK OTOMOBİLLERİN ÖTV MATRAH ARALIKLARI YENİDEN BELİRLENDİ28.11.2022
2022 / 117DÜZCE İLİNDEKİ MÜKELLEFLER İÇİN BEYANNAME BİLDİRİM SÜRELERİ ELEKTRONİK DEFTER OLUŞTURMA VE İMZALANMA İLE E-DEFTER BERATLARININ YÜKLENME SÜRESİ UZATILDI28.11.2022
2022 / 116YEMEK YARDIMI İSTİSNASI İLE İLGİLİ SOSYAL SİGORTA İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR22.11.2022
2022 / 1157420 SAYILI KANUN RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANMIŞTIR11.11.2022
2022 / 114KUR FARKI ZARARLARININ SERMAYE KAYBI VEYA BORCA BATIK OLMA HESAPLAMALARINDA DİKKATE ALINMAMASINA İLİŞKİN SÜRE UZATILMIŞTIR11.11.2022
2022 / 113İHRACAT GENELGESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR11.11.2022
2022 / 112SOSYAL GÜVENLİK KURUMU E-TEBLİGAT UYGULAMASI TÜM İLLERDE KULLANIMA AÇILMIŞTIR1.11.2022
2022 / 111GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ’NDE (SERİ NO: 311) DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 321) RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANMIŞTIR1.11.2022
2022 / 11030.09.2022 TARİHLİ BİLANÇOLARDA YER ALAN DÖVİZLERİN KKM HESAPLARINA DÖNÜŞÜMÜNDE KURUMLAR VERGİSİ İSTİSNASI UYGULANACAĞI HAKKINDAKİ CUMHURBAŞKANI KARARI RESMİ GAZETE’DE YAYINLANMIŞTIR28.10.2022
2022 / 10926.10.2022 GÜNÜ SONUNA KADAR VERİLMESİ GEREKEN KDV, DAMGA VERGİSİ VE MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMELERİNİN VERİLME VE ÖDEME SÜRELERİ UZATILMIŞTIR28.10.2022
2022 / 108KDV GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO:43) YAYIMLANMIŞTIR25.10.2022
2022 / 107KREDİ KULLANIMINA İLİŞKİN 10389 SAYILI BDDK KARARI YAYIMLANDI25.10.2022
2022 / 10692 SERİ NO.LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANDI12.10.2022
2022 / 105YATIRIMLARA PROJE BAZLI DEVLET YARDIMI VERİLMESİNE İLİŞKİN KARARIN UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (2019/1)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (2022/1) YAYIMLANDI4.10.2022
2022 / 1042022/3. GEÇİCİ VERGİ DÖNEMİNDE UYGULANACAK YENİDEN DEĞERLEME ORANI % 92,93 OLARAK TESPİT EDİLMİŞTİR3.10.2022
2022 / 103GERÇEK FAYDALANICI BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜKLERİNE İLİŞKİN 541 SIRA NO.LU VUK TEBLİĞİ YAYIMLANDI30.9.2022
2022 / 102DARPHANE SERTİFİKALARINA UYGULANACAK STOPAJ ORAN %0 OLARAK BELİRLENDİ16.9.2022
2022 / 101YURT DIŞINDA VE YURT İÇİNDE BULUNAN BAZI VARLIKLARIN EKONOMİYE KAZANDIRILMASI REHBERİ İLE VARLIK BARIŞI’NA İLİŞKİN SORU VE CEVAPLAR BROŞÜRÜ YAYINLANDI16.9.2022
2022 / 99E-İRSALİYE UYGULAMA KILAVUZUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA DUYURU YAPILMIŞTIR9.9.2022
2022 / 98SPOR KULÜPLERİ TARAFINDAN TUTULACAK DEFTER VE KAYITLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YAYINLANMIŞTIR9.9.2022
2022 / 97GERÇEK FAYDALANICI TANIMININ AÇIKLANMASINA YÖNELİK VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ YAYINLANMIŞTIR9.9.2022
2022 / 9681 SERİ NO.LU EMLAK VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANMIŞTIR9.9.2022
2022 / 952022/EYLÜL DÖNEMİ VERGİ TAKVİMİ9.9.2022
2022 / 100ASGARİ ÜCRET DESTEĞİNE İLİŞKİN GENELGE YAYIMLANDI9.9.2022
2022 / 94TARHİYAT ÖNCESİ UZLAŞMA YÖNETMELİĞİNDE BAZI DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI26.8.2022
2022 / 931 SERİ NO'LU BAZI VARLIKLARIN EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA GENEL TEBLİĞ RESMİ GAZETE’DE YAYINLANDI18.8.2022
2022 / 922022/AĞUSTOS DÖNEMİ VERGİ TAKVİMİ18.8.2022
2022/9130.06.2022 TARİHLİ BİLANÇOLARDA YER ALAN YABANCI PARALAR İÇİN KKM HESAPLARINA İLİŞKİN İSTİSNA UYGULANACAKTIR4.8.2022
2022 / 902022/TEMMUZ DÖNEMİ KDV, DAMGA VERGİSİ VE MPH BEYANNAMELERİNİN VERİLME VE ÖDEME SÜRELERİ UZATILMIŞTIR28.7.2022
2022 / 89ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (II) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO:10) RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANMIŞTIR28.7.2022
2022 / 88YABANCILARLA OLAN İŞLEMLERDE TEVSİK ŞARTINI KOLAYLAŞTIRAN 540 SIRA NO.LU VUK TEBLİĞİ YAYIMLANMIŞTIR28.7.2022
2022 / 87VERGİ UZLAŞMASINDA YETKİ SINIRLARINI DÜZENLEYEN 539 SIRA NO.LU VUK TEBLİĞİ YAYIMLANMIŞTIR28.7.2022
2022 / 86TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ VE AR-GE/TASARIM MERKEZLERİNDE UZAKTAN ÇALIŞMA ORANI %75 OLARAK BELİRLENDİ28.7.2022
2022 / 85GECİKME ZAMMI VE TECİL FAİZİ ORANI DEĞİŞİKLİKLERİ28.7.2022
2022 / 842022 YILI İKİNCİ GEÇİCİ VERGİ DÖNEMİNDE UYGULANACAK YENİDEN DEĞERLEME ORANI28.7.2022
2022 / 83İHRAÇ KAYITLI SATIŞLARA İLİŞKİN VE SERBEST BÖLGELERDE FAALİYET GÖSTEREN ŞİRKETLERİN MENKUL SATIŞ SÖZLEŞMELERİNE İLİŞKİN ÖDEME YÜKÜMLÜLÜKLERİNE İLİŞKİN T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI FİNANSAL PİYASALAR VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN GÖRÜŞ YAZILARI28.7.2022
2022 / 82TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI28.7.2022
2022 / 81KANUNLARI UYARINCA İADESİ TALEP EDİLEN VERGİLERE İLİŞKİN OLARAK AÇILAN DAVALARDA, DAVA KONUSU TUTARIN %50 ORANINDA TEMİNAT ALINMADAN YÜRÜTMENİN DURDURULMASI KARARI VERİLEMEZ HÜKMÜ ANAYASA MAHKEMESİ TARAFINDAN İPTAL EDİLMİŞTİR28.7.2022
2022 / 80GELİR VERGİSİ KANUNU’NDA YER ALAN YEMEK VE ULAŞIM İSTİSNA TUTARLARI ARTTIRILDI28.7.2022
2022 / 79KURUMLARIN 31/12/2021 - 30/06/2022 TARİHLERİ ARASINDA BANKADAKİ DÖVİZ MEVDUATLARININ KKM KAPSAMINA ALINABİLİR28.7.2022
2022 / 78KREDİ KULLANDIRIMLARINA İLİŞKİN 07.07.2022 TARİHLİ VE 10265 SAYILI BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURULU KARARI28.7.2022
2022 / 777417 SAYILI KANUN RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANMIŞTIR7.7.2022
2022 / 76SİGORTA PRİMİNE ESAS KAZANÇ VE ASGARİ ÜCRET TUTARI YENİDEN BELİRLENMİŞTİR7.7.2022
2022 / 752022/TEMMUZ DÖNEMİ VERGİ TAKVİMİ7.7.2022
2022 / 74İSTANBUL FİNANS MERKEZİ KANUNU YAYIMLANDI7.7.2022
2022 / 73VERGİ İNCELEMELERİNDE UYULACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILDI7.7.2022
2022 / 722021 YILI YEVMİYE DEFTERİNİN KAPANIŞ ONAYI (TASDİKİ) 30 HAZİRAN 2022 TARİHİNE KADAR YAPILMASI GEREKMEKTEDİR30.6.2022
2022 / 71KREDİ KULLANDIRIMLARINA İLİŞKİN 24.06.2022 TARİHLİ VE 10250 SAYILI BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURULU KARARI HAKKINDA AÇIKLAMA YAPILMIŞTIR30.6.2022
2022 / 70BDDK’NIN 24.06.2022 TARİHLİ VE 10250 SAYILI KARARI İLE TL KREDİ KULLANIMINI İÇİN DÖVİZ VARLIĞI SINIRI GETİRİLMİŞTİR30.6.2022
2022 / 69İSTEĞE BAĞLI TAM TEVKİFAT UYGULAMASINA İLİŞKİN 69 NO.LU KDV SİRKÜLERİ HAZIRLANMIŞTIR24.6.2022
2022 / 68VERGİ KİMLİK NUMARASI GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR.24.6.2022
2022 / 67KONUT KİRALARINDA KİRA ARTIŞ ORANININ EN FAZLA %25 OLMASINA İLİŞKİN KANUN YAYIMLANMIŞTIR24.6.2022
2022 / 66TÜKETİCİ KREDİLERİNDE BSMV ORANI %10’A YÜKSELTİLDİ24.6.2022
2022 / 65VARLIK BARIŞINDAN YARARLANMAK İÇİN SON BAŞVURU SÜRESİ 30 HAZİRAN 202216.6.2022
2022 / 64SOSYAL İÇERİK ÜRETİCİLİĞİ İLE MOBİL CİHAZLAR İÇİN UYGULAMA GELİŞTİRİCİLİĞİNDE KAZANÇ İSTİSNASI BROŞÜRÜ YAYINLANDI16.6.2022
2022 / 63TÜRKİYE’DE GERÇEKLEŞTİRİLEN FUARLARIN DÜZENLENDİĞİ İÇ ALANLARDA YAPILAN İLAN VE REKLAMLAR, İLAN VE REKLAM VERGİSİNDEN İSTİSNA EDİLMİŞTİR16.6.2022
2022 / 62KDV1, KDV2, KDV2B VE KDV9015 BEYANNAMELERİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER16.6.2022
2022 / 61E-DEFTERLERİN OLUŞTURULMA VE İMZALANMA SÜRESİ İLE AYNI SÜREDE GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM SİSTEMİNE YÜKLENMESİ GEREKEN ELEKTRONİK DEFTER BERATLARI’NIN YÜKLENME SÜRELERİ UZATILDI16.6.2022
2022 / 60ÇOK ULUSLU İŞLETMELER İÇİN ÜLKE BAZLI RAPORLAMAYA İLİŞKİN BİLDİRİM FORMUNUN DOLDURULMASINA İLİŞKİN DUYURU16.6.2022
2022 / 59KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO:42) YAYIMLANMIŞTIR.16.6.2022
2022 / 58BİLANÇOLARINDAKİ YABANCI PARALARIN TL’YE DÖNÜŞTÜRMESİNE İLİŞKİN 7407 SAYILI KANUN YAYIMLANDI16.6.2022
2022 / 57AR-GE VEYA TASARIM MERKEZİ İLE BÖLGE DIŞINDA GEÇİRİLEN SÜRELERDE GELİR VERGİSİ STOPAJ TEŞVİKİ UYGULAMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI16.6.2022
2022 / 56BASİT USULE TABİ MÜKELLEFLERE İLİŞKİN 320 SERİ NO.LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI16.6.2022
2022 / 55VERGİ LEVHALARININ MAYIS AYI SONUNA KADAR İNTERNET VERGİ DAİRESİ ÜZERİNDEN YAZDIRILMASI GEREKTİĞİ.16.6.2022
2022 / 54TEVKİFATA TABİ İŞLEMLERDE KDV İADE TALEPLERİNİN YERİNE GETİRİLMESİ İÇİN KDV'NİN ÖDENMİŞ OLMASI ŞARTININ KALKMASI.16.6.2022
2022 / 53İHRACATÇI İLE ÜRETİCİ MÜKELLEFLERE KURUMLAR VERGİSİ ORANININ 1 PUAN İNDİRİMLİ UYGULANMASINA İLİŞKİN 20 NO.LU KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI.16.6.2022
2022 / 52YENİDEN DEĞERLEMEYE İLİŞKİN 537 NO.LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANDI.16.6.2022
2022 / 51TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI’NIN İHRACAT BEDELİ DÖVİZLERİN TERKİNİ HAKKINDA YAZISI.16.6.2022
2022 / 502022 I. GEÇİCİ VERGİ DÖNEMİNE AİT GELİR VE KURUM GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMELERİNİN VERİLME VE ÖDEME SÜRELERİ UZATILMIŞTIR.16.6.2022
2022 / 49İHRACAT GENELGESİ’NİN TERKİN BÖLÜMÜNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI.16.6.2022
2022 / 48KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’in (Seri No:41) Yayımlanması21.4.2022
2022 / 47Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin 2008-32/34 Sayılı Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair 2022-32/66 Sayılı Tebliğ’e İlişkin Duyuru21.4.2022
2022 / 46Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ’de Değişiklik Yapılması19.4.2022
2022 / 45İhracat Genelgesinde Yapılan Değişiklik Uyarınca İBKB’ye veya DAB’a Bağlanan İhracat Bedellerinin %40'ı Bankaya Satılması14.4.2022
2022 / 447394 Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayımlanması14.4.2022
2022 / 43İhracat Genelgesinde Değişiklik Yapılması14.4.2022
2022 / 422022 Yılı Birinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranına İlişkin Sirküler Yayınlanması7.4.2022
2022 / 41Kurumlar Vergisi Beyan Rehberi Yayınlanması7.4.2022
2022 / 40GVK’nın Geçici 67 nci Maddesinde Yer Alan Bazı İndirimli Stopaj Oranlarının Uygulama Süresi Uzatılması7.4.2022
2022 / 39Gelir İdaresi Başkanlığı’nın Beyannamelerde Yapılan Güncellemelere İlişkin Duyuruları7.4.2022
2022 / 38İhracat Genelgesinde Değişiklik Yapılması7.4.2022
2022 / 372022/Nisan Dönemi Vergi Takvimi28.3.2022
2022 / 36Mal ve Hizmetlerde Uygulanacak KDV Oranlarında Bazı Değişiklikler Yapılması28.3.2022
2022 / 35TL'ye Dönüşüm ve YUVAM Hesabı Tebliğlerinde Değişiklik Yapılması28.3.2022
2022 / 34Türk Lirası Mevduat Ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Kapsamında Açılan Türk Lirası Hesapların Vade Sonu Hesap Bakiyesi Kullanılmak Suretiyle Hesap Sahiplerine İlgili Banka Tarafından Yapılan Kambiyo Satışlarında BSMV Oranının %0 Olarak Belirlenmesi28.3.2022
2022 / 33Altın Cinsinden Fiziki Varlıkların Finansal Sisteme Kazandırılması Hakkında Tebliğ Yayımlanması28.3.2022
2022 / 32Vadesi Geçmiş Vergi Borçları İle Yasal Tevkifat Ve Diğer Kesintilerin Mahsubu9.3.2022
2022 / 31İhracat Genelgesinde Değişiklik Yapılması9.3.2022
2022 / 302022/Mart Dönemi Vergi Takvimi7.3.2022
2022 / 29Yıllık Gelir Vergisi Beyanlarına İlişkin GİB Rehberlerinin Yayınlanması7.3.2022
2022 / 28Döviz ve Altın Hesaplarından Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesine İlişkin Mevzuatta Değişiklikler Yapılması7.3.2022
2022 / 27Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar’da Değişiklik Yapılması7.3.2022
2022 / 262021 IV. Geçici Vergi Dönemi Geçici Vergi Beyannamelerinin Verilme Ve Ödeme Sürelerinin Uzatılması17.2.2022
2022 / 25Gıda Maddelerinde KDV Oranın %8’ den %1’e Düşürülmesi14.2.2022
2022 / 24Değerleme Günü İtibarıyla Esas Alınacak Kurlar14.2.2022
2022 / 23TL Mevduata Dönüşümden Elde Edilen Kazançlara İstisna Uygulamasına İlişkin 19 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği’in Yayımlanması14.2.2022
2022 / 22Kooperatif ve Üst Kuruluşlarının Denetimine Dair Yönetmelik’in Yayımlanması14.2.2022
2022 / 21Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesine Yönelik Yeni Düzenlemeler14.2.2022
2022 / 202022/Şubat Dönemi Vergi Takvimi28.1.2022
2022 / 19Ücretlerin Vergilendirilmesine İlişkin 319 Seri No.lu Gelir Vergisi Tebliği Yayımlanması28.1.2022
2022 / 18Ocak Ayı Sonuna Kadar Yerine Getirilmesi Gereken Yükümlülükler28.1.2022
2022 / 17KDV, Damga Vergisi ve Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Sürelerinin Uzatılması25.1.2022
2022 / 16252 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde Yer Alan Ve Tevkif Yoluyla Kesilen Vergilerin Nakden İadesine Yönelik Tespit Olunan Hadler 2022 Yılı İçin Yeniden Belirlenmesi25.1.2022
2022 / 15Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 509)’Nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 535) Yayımlanması24.1.2022
2022 / 147351 Sayılı Kanun İle Kurumlar Vergisi Kanunu Ve İdari Yargılama Usulü Kanunu’nda Değişiklik Yapılması24.1.2022
2022 / 13Kâr Payı Avansı Dağıtımı Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’in Yayımlanması24.1.2022
2022 / 12Türkiye-Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA II) Çerçeve Anlaşması Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’in (Sıra No: 3) Resmi Gazete’de Yayımlanması24.1.2022
2022 / 11Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’in Seri No: 40) Yayımlanması24.1.2022
2022 / 10İMMİB Tarafından İhracat Bedellerinin Merkez Bankasına Satılmasına İlişkin Soru ve Cevapların Yayımlanması17.1.2022
2022 / 9Bazı Binek Otomobillerin ÖTV Matrah Aralıkları ve ÖTV Oranları Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı’nın Yayımlanması17.1.2022
2022 / 8E-Defter Beratlarının Aylık Veya Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yüklenebilmesine İlişkin Duyuru17.1.2022
2022 / 7Yönetim Kurulu Karar Defteri Kapanış Tasdiki13.1.2022
2022 / 6Sosyal İçerik Üreticiliği ile Mobil Cihazlar İçin Uygulama Geliştiriciliğinde Kazanç İstisnasına İlişkin 318 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinin Yayımlanması12.1.2022
2022 / 52021 Yılı İçin Nakdi Sermaye Faiz İndirimi Hesaplamasında Kullanılacak Oranın %24,52 Olarak Belirlenmesi11.1.2022
2022 / 4Yatırım Teşvik Belgesi İşlemleri İçin Döner Sermaye İşletmesi Hesaplarına Yatırılacak Tutarlar Hakkında Duyuru10.1.2022
2022 / 3Reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranının yıllık yüzde 14,75, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranının ise yıllık yüzde 15,75 olarak tespit edilmesi10.1.2022
2022 / 2İhracat Bedellerinin %25'inin Merkez Bankasına Satış Zorunluluğunun Getirilmesi10.1.2022
2022 / 1Varlık Barışında Sürelerin Uzatılması10.1.2022