Rotax Denetim

Konu No 2022 Vergi Sirküler KonularıTarihPdf Dokümanları
2022 / 48KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’in (Seri No:41) Yayımlanması21.4.2022
2022 / 47Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin 2008-32/34 Sayılı Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair 2022-32/66 Sayılı Tebliğ’e İlişkin Duyuru21.4.2022
2022 / 46Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ’de Değişiklik Yapılması19.4.2022
2022 / 45İhracat Genelgesinde Yapılan Değişiklik Uyarınca İBKB’ye veya DAB’a Bağlanan İhracat Bedellerinin %40'ı Bankaya Satılması14.4.2022
2022 / 447394 Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayımlanması14.4.2022
2022 / 43İhracat Genelgesinde Değişiklik Yapılması14.4.2022
2022 / 422022 Yılı Birinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranına İlişkin Sirküler Yayınlanması7.4.2022
2022 / 41Kurumlar Vergisi Beyan Rehberi Yayınlanması7.4.2022
2022 / 40GVK’nın Geçici 67 nci Maddesinde Yer Alan Bazı İndirimli Stopaj Oranlarının Uygulama Süresi Uzatılması7.4.2022
2022 / 39Gelir İdaresi Başkanlığı’nın Beyannamelerde Yapılan Güncellemelere İlişkin Duyuruları7.4.2022
2022 / 38İhracat Genelgesinde Değişiklik Yapılması7.4.2022
2022 / 372022/Nisan Dönemi Vergi Takvimi28.3.2022
2022 / 36Mal ve Hizmetlerde Uygulanacak KDV Oranlarında Bazı Değişiklikler Yapılması28.3.2022
2022 / 35TL'ye Dönüşüm ve YUVAM Hesabı Tebliğlerinde Değişiklik Yapılması28.3.2022
2022 / 34Türk Lirası Mevduat Ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Kapsamında Açılan Türk Lirası Hesapların Vade Sonu Hesap Bakiyesi Kullanılmak Suretiyle Hesap Sahiplerine İlgili Banka Tarafından Yapılan Kambiyo Satışlarında BSMV Oranının %0 Olarak Belirlenmesi28.3.2022
2022 / 33Altın Cinsinden Fiziki Varlıkların Finansal Sisteme Kazandırılması Hakkında Tebliğ Yayımlanması28.3.2022
2022 / 32Vadesi Geçmiş Vergi Borçları İle Yasal Tevkifat Ve Diğer Kesintilerin Mahsubu9.3.2022
2022 / 31İhracat Genelgesinde Değişiklik Yapılması9.3.2022
2022 / 302022/Mart Dönemi Vergi Takvimi7.3.2022
2022 / 29Yıllık Gelir Vergisi Beyanlarına İlişkin GİB Rehberlerinin Yayınlanması7.3.2022
2022 / 28Döviz ve Altın Hesaplarından Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesine İlişkin Mevzuatta Değişiklikler Yapılması7.3.2022
2022 / 27Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar’da Değişiklik Yapılması7.3.2022
2022 / 262021 IV. Geçici Vergi Dönemi Geçici Vergi Beyannamelerinin Verilme Ve Ödeme Sürelerinin Uzatılması17.2.2022
2022 / 25Gıda Maddelerinde KDV Oranın %8’ den %1’e Düşürülmesi14.2.2022
2022 / 24Değerleme Günü İtibarıyla Esas Alınacak Kurlar14.2.2022
2022 / 23TL Mevduata Dönüşümden Elde Edilen Kazançlara İstisna Uygulamasına İlişkin 19 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği’in Yayımlanması14.2.2022
2022 / 22Kooperatif ve Üst Kuruluşlarının Denetimine Dair Yönetmelik’in Yayımlanması14.2.2022
2022 / 21Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesine Yönelik Yeni Düzenlemeler14.2.2022
2022 / 202022/Şubat Dönemi Vergi Takvimi28.1.2022
2022 / 19Ücretlerin Vergilendirilmesine İlişkin 319 Seri No.lu Gelir Vergisi Tebliği Yayımlanması28.1.2022
2022 / 18Ocak Ayı Sonuna Kadar Yerine Getirilmesi Gereken Yükümlülükler28.1.2022
2022 / 17KDV, Damga Vergisi ve Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Sürelerinin Uzatılması25.1.2022
2022 / 16252 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde Yer Alan Ve Tevkif Yoluyla Kesilen Vergilerin Nakden İadesine Yönelik Tespit Olunan Hadler 2022 Yılı İçin Yeniden Belirlenmesi25.1.2022
2022 / 15Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 509)’Nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 535) Yayımlanması24.1.2022
2022 / 147351 Sayılı Kanun İle Kurumlar Vergisi Kanunu Ve İdari Yargılama Usulü Kanunu’nda Değişiklik Yapılması24.1.2022
2022 / 13Kâr Payı Avansı Dağıtımı Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’in Yayımlanması24.1.2022
2022 / 12Türkiye-Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA II) Çerçeve Anlaşması Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’in (Sıra No: 3) Resmi Gazete’de Yayımlanması24.1.2022
2022 / 11Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’in Seri No: 40) Yayımlanması24.1.2022
2022 / 10İMMİB Tarafından İhracat Bedellerinin Merkez Bankasına Satılmasına İlişkin Soru ve Cevapların Yayımlanması17.1.2022
2022 / 9Bazı Binek Otomobillerin ÖTV Matrah Aralıkları ve ÖTV Oranları Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı’nın Yayımlanması17.1.2022
2022 / 8E-Defter Beratlarının Aylık Veya Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yüklenebilmesine İlişkin Duyuru17.1.2022
2022 / 7Yönetim Kurulu Karar Defteri Kapanış Tasdiki13.1.2022
2022 / 6Sosyal İçerik Üreticiliği ile Mobil Cihazlar İçin Uygulama Geliştiriciliğinde Kazanç İstisnasına İlişkin 318 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinin Yayımlanması12.1.2022
2022 / 52021 Yılı İçin Nakdi Sermaye Faiz İndirimi Hesaplamasında Kullanılacak Oranın %24,52 Olarak Belirlenmesi11.1.2022
2022 / 4Yatırım Teşvik Belgesi İşlemleri İçin Döner Sermaye İşletmesi Hesaplarına Yatırılacak Tutarlar Hakkında Duyuru10.1.2022
2022 / 3Reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranının yıllık yüzde 14,75, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranının ise yıllık yüzde 15,75 olarak tespit edilmesi10.1.2022
2022 / 2İhracat Bedellerinin %25'inin Merkez Bankasına Satış Zorunluluğunun Getirilmesi10.1.2022
2022 / 1Varlık Barışında Sürelerin Uzatılması10.1.2022