Rotax Denetim

Konu No 2021 Vergi Sirküler KonularıTarihPdf Dokümanları
2021 / 1282022/Ocak Dönemi Vergi Takvimi31.12.2021
2021 / 127Covid-19 Aşılarının Teslimindeki KDV Oranı Ve İmalat Sanayiine Yönelik YTB Kapsamında Yatırımlarda KDV İadesine Yönelik Düzenlemeler Yapılması31.12.2021
2021 / 1262022 Yılında Uygulanacak GEKAP Tutarlarının Yeniden Belirlenmesi31.12.2021
2021 / 125Altın Hesaplarından Türk Lirası Mevduat Ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğin Yayımlanması31.12.2021
2021 / 124Altın Cinsi Hesaplardan Türk Lirasına Çevrilen Hesaplarda Stopaj Oranının Belirlenmesi31.12.2021
2021 / 123Verbis’e Kayıt İle İlgili Son Hatırlatmalar31.12.2021
2021 / 122Türk Lirasi Mevduat Ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Sayi: 2021/14) Yayımlanması27.12.2021
2021 / 1217349 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun Yayımlanması27.12.2021
2021 / 1207349 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun Yayımlanması27.12.2021
2021 / 119Devlet Tahvili ve Hazine Bonoları ile Kira Sertifikalarına Uygulanacak Stopaj Oranının %0'a İndirilmesi27.12.2021
2021 / 118Kar Payları Üzerindeki Stopaj Oranlarının %10’a Düşürülmesi27.12.2021
2021 / 117Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapilmasina Dair Tebliğ’in (Seri No: 38) Yayımlanması27.12.2021
2021 / 1162022 Yılı Değerli Konut Vergisi Matrahına İlişkin Tebliğ’in Yayımlanması27.12.2021
2021 / 1152022 Yılında Uygulanacak Çevre Temizlik Vergisi Tutarlarının Belirlenmesi27.12.2021
2021 / 1142022 Yılında Uygulanacak Harç Tutarlarının Belirlenmesi27.12.2021
2021 / 1132022 Yılında Uygulanacak Veraset ve İntikal Vergisinde İstisna Tutarları ve Matrah Dilimlerinin Belirlenmesi27.12.2021
2021 / 112Türk Lirası Mevduat Ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Sayi: 2021/14) Yayımlanması27.12.2021
2021 / 1112022 Yilinda Engellilere ÖTV'den İstisna Araç Satışındaki Tutar Belirlenmesi27.12.2021
2021 / 1102022 Yılında Cep Telefonu Aboneliğinin İlk Tesisinde Alınacak Maktu Özel İletişim Vergisi Tutarının Belirlenmesi27.12.2021
2021 / 1092022 Yılında Uygulanacak Değerli Kağıt Bedelleri Belirlenmesi27.12.2021
2021 / 1082022 Yılında Uygulanacak Vergi Usul Kanununa Göre Uygulanacak Çeşitli Had ve Miktarlar ile Usulsüzlük ve Özel Usulsüzlük Ceza Tutarlar Belirlenmesi27.12.2021
2021 / 1072022 Yılı Damga Vergisi Tutarları Belirlenmesi27.12.2021
2021 / 106317 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile 2022 Yılında Uygulanacak Tarife ile Diğer Çeşitli Had ve Tutarların Belirlenmesi27.12.2021
2021 / 105Marka Olarak “Türkiye” İbaresinin Kullanımı Genelge27.12.2021
2021 / 104Dönem Sonu Işlemlerde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlarda Hatırlatmalar17.12.2021
2021 / 103Matrah Artırımı ve İşletme Kayıtlarının Düzeltilmesinden Doğan Vergilerin Tecili Hakkında Genelge17.12.2021
2021 / 102Mevduat Faizi Ve Katılma Hesabı Kar Payı Gelirleri Üzerinden Yapılan Tevkifat Oranları İndirimlerinin Süresi Uzatılması17.12.2021
2021 / 101Gelir Vergisi Genel Tebliğinin (Seri No:316) Resmi Gazete'de Yayımlanması17.12.2021
2021 / 100Motorlu Taşıtlar Vergisi 2022 Yılı Artırm Oranının %25 Olarak Belirlenmesi17.12.2021
2021 / 992021/Kasım Dönemi Vergi Takvimi3.11.2021
2021 / 98İhracat Genelgesinde Değişiklik Yapılması3.11.2021
2021 / 977338 Sayılı Kanun ile Vergi Usul Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazete'de Yayımlanması3.11.2021
2021 / 962021 Yılı Üçüncü Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranının Belirlenmesi22.10.2021
2021 / 95Defter-Beyan Sisteminde Değişiklik Yapan 532 Sıra No.lu VUK Tebliği Yayımlanması22.10.2021
2021 / 94Gelir Vergisi Stopaj Teşviki Uygulamasında Bölge ve Merkezler Dışında Geçirilebilecek Çalışma Süresi Oranı %50'ye Çıkarılması22.10.2021
2021 / 93İhracat Genelgesinde Değişiklik Yapılması9.10.2021
2021 / 92Gerçek Faydalanıcıya İlişkin Bildirim Formu Kurum Geçici Vergi Beyannamesine Eklenmesi8.10.2021
2021 / 91Tevkif Yoluyla Kesilen Vergilerin Gelir Veya Kurumlar Vergisinden Mahsubu İle Kalan Kısmının İadesine İlişkin Düzenlemelerde Değişiklik Yapılması8.10.2021
2021 / 90Mevduat Faizi Ve Katılma Hesabı Kar Payı Gelirleri Üzerinden Yapılan Tevkifat Oranları İndirimlerinin Süresi 31 Aralık 2021’e Kadar Uzatılması8.10.2021
2021 / 89Tevkifata Tabi İşlemlerde KDV İade Taleplerinin Sonuçlandırılmasında KDV'nin Ödenmiş Olması Gerektiğine İlişkin Danıştay Kararı8.10.2021
2021 / 887326 Sayılı Kanun Kapsamında Başvuru ve Ödeme Sürelerinin Uzatılmasına İlişkin Duyuru Yayımlanması11.9.2021
2021 / 872 Yıldan Fazla Süreyle Elde Tutulan Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Ve Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Paylarından Elde Edilen Kazançlar İçin Stopaj Oranı %0 (Sıfır) Olarak Belirlenmesi11.9.2021
2021 / 86Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:531) Resmi Gazete'de Yayımlanması2.9.2021
2021 / 852022 Yılı için Binaların Metrekare Normal İnşaat Maliyet Bedellerinin Yayımlanması1.9.2021
2021 / 84Avrupa Birliğinin Yeni KDV Sistemi1.9.2021
2021 / 837326 Sayılı Yapılandırma Kanununda Yer Alan Başvuru ve İlk Taksit Ödeme Sürelerinin Uzatılması27.8.2021
2021 / 82Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:37) Resmi Gazete'de Yayımlanması25.8.2021
2021 / 81Form Ba Ve Form Bs Uygulamasında Değişiklik25.8.2021
2021 / 80Gerçek Faydalanıcıya İlişkin Bildirim Formunun İnternet Vergi Dairesi Üzerinden Uygulamaya Açılması14.8.2021
2021 / 79Hazine ve Maliye Bakanlığı Tarafından Kastamonu, Sinop ve Bartın’da Meydana Gelen Selden Etkilenen Yerler İçin Mücbir Sebep Hali İlan Edilmesi14.8.2021
2021 / 78Bazı Binek Otomobillerin ÖTV Matrah Aralıklarının Değiştirilmesi14.8.2021
2021 / 77Yangından Etkilenen Yerler için Mücbir Sebep Hali İlan Edilmesi14.8.2021
2021 / 762021/Ağustos Dönemi Vergi Takvimi1.8.2021
2021 / 75Bazı Mal Ve Hizmetlere Uygulanmakta Olan Katma Değer Vergisi Oranı İndirimi 30 Eylül 2021 Tarihine Kadar Uzatılması1.8.2021
2021 / 74Gayrimenkul Kiralamalarında Uygulanan İndirimli Stopaj Oranının Süresinin 30/09/2021 Tarihine Kadar Uzatılması1.8.2021
2021 / 73Mevduat Faizi Ve Katılma Hesabı Kar Payı Gelirleri Üzerinden Yapılan Tevkifat Oranları İndirimlerinin Süresi 30.09.2021’e Kadar Uzatılması1.8.2021
2021 / 72İhracat Genelgesinde Değişiklik Yapılması1.8.2021
2021 / 71Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:530) Resmi Gazete'de Yayımlanması26.7.2021
2021 / 70Gerçek Faydalanıcı Bilgisini Bildirme Zorunluluğunun Getirilmesi14.7.2021
2021 / 69Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılması14.7.2021
2021 / 68KDV, DV ve Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin Süreleri ile “Form Ba-Bs” Bildirimlerinin ve E-Defterlerin/E-Beratların Oluşturulma, İmzalanma ve Yüklenme Süreleri Uzatılması11.7.2021
2021 / 67İhracat Genelgesinde Değişiklik Yapılması11.7.2021
2021 / 662021/Temmuz Dönemi Vergi Takvimi3.7.2021
2021 / 65Varlık Barışında Başvuru Süresinin Uzatılması3.7.2021
2021 / 647326 Sayılı Kanun Kapsamında Başvuru, Beyan Ve Ödeme Işlemleri Hakkında Duyuru Yayımlanması3.7.2021
2021 / 63528 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nin Yayımlanması3.7.2021
2021 / 62Tahsilat Genel Tebliği Seri: A Sıra No: 1’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: A Sıra No: 13) Resmi Gazetede Yayımlanması19.6.2021
2021 / 61Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 7326 sayılı Kanunun yayımlanması19.6.2021
2021 / 60Düşürülen KDV Oranlarının Uygulama Süresinin 31.07.2021 Tarihine Kadar Uzatılması19.6.2021
2021 / 592021/Haziran Dönemi Vergi Takvimi31.5.2021
2021 / 58Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılması31.5.2021
2021 / 57Özel Tüketim Vergisi (III) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 3) Yayımlanması31.5.2021
2021 / 56Elektronik Defterlerin Oluşturulma ve İmzalanma Süresi ile Elektronik Defter Beratlarının Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine Yüklenme Süreleri Uzatılması31.5.2021
2021 / 55Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılması31.5.2021
2021 / 542021 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin verilme ve ödeme sürelerinin uzatılması3.5.2021
2021 / 53Kısmi Tevkifattan Doğan KDV İadesi Taleplerine Yönelik Gelir İdaresi Başkanlığı Yazısı Yayımlanması3.5.2021
2021 / 522021/Mayıs Dönemi Vergi Takvimi1.5.2021
2021 / 50Gelir vergisi mükelleflerince gerçekleştirilen mikro ihracat kapsamında elde edilen kazançlara indirim uygulanması1.5.2021
2021 / 517318 Sayılı Vergi Usul Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair KanununYayımlanması1.5.2021
2021 / 49Evde Üretilen Malların İnternetten Satışında Esnaf Muaflığına İlişkin 314 Seri No.lu Gelir Vergisi Tebliğinin Yayımlanması1.5.2021
2021 / 48Konaklama Tesislerinde KDV İndirimi Uygulama Süresinin 30.06.2021 Tarihine Kadar Uzatılması1.5.2021
2021 / 47Fesih Yasağı ve Ücretsiz İzin Uygulaması Süresi Uzatılması1.5.2021
2021 / 46KDV, Damga Vergisi ve Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Süreleri İle “Form Ba-Bs” Bildirimlerinin Verilme ve E-Defterlerin/E-Beratların Oluşturulma, İmzalanma ve Yüklenme Süreleri Uzatılması24.4.2021
2021 / 45Kısa Çalışma Ödeneği Süresi Uzatılması24.4.2021
2021 / 44Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayımlanması24.4.2021
2021 / 43Yıllık İşletme Cetvellerinin 30 Nisan 2021 Tarihine Kadar Gönderilmesi Hakkında Duyuru17.4.2021
2021 / 42Hamiline Yazılı Pay Senetlerinin Merkezi Kayıt Kuruluşuna Bildirilmesi Ve Kayıt Altına Alınması Hakkında Tebliğ’in Yayımlanması17.4.2021
2021 / 4129 Nolu SGK İşten Çıkış Kodunun İptali Ve Yeni SGK İşten Çıkış Kodları17.4.2021
2021 / 40Fesih Yasağı Ve Ücretsiz İzin Uygulaması Süresinin 2 Ay Daha Uzatılması10.3.2021
2021 / 39Şirket Kuruluşlarında İmza Yetkililerinin İmzalarının Elektronik Verilerden Temin Edilmesine Dair Tebliğ Düzenlemesi10.3.2021
2021 / 38İhracat Genelgesinde Değişiklik Yapılması10.3.2021
2021 / 37İlave 6 Puanlık Sigorta Pirimi İşveren Hissesi Teşvikinin 31.12.2021 Tarihi Sonuna Kadar Uzatılması10.3.2021
2021 / 362021/Mart Dönemi Vergi Takvimi10.3.2021
2021 / 35Yiyecek Ve İçecek Hizmeti Faaliyetlerinde Bulunan İşletmelere Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Ciro Kaybı Desteği Programı Ve Uygulama Esasları Hakkında Tebliğ’in Yayımlanması20.2.2021
2021 / 34Kısa Çalışma Ödeneği Süresi Uzatımı19.2.2021
2021 / 33KDV Tevkifatı Uygulamasına İlişkin 35 seri nolu Tebliğ’in Yayımlanması16.2.2021
2021 / 32Elektronik Ortamda Düzenlenebilen Belge Uygulamasına İlişkin 509 Sıra No.lu VUK Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılması10.2.2021
2021 / 31Serbest Bölgeden Yapılan İhracatlarda Gelir Stopaj Teşviki İçin Gereken İhracat Oranının 2020 Yılı İçin %80 Olarak Belirlenmesi10.2.2021
2021 / 3031.12.2020 Tarihi İtibariyle Yapılacak Değerlemelerde Esas Alınacak Döviz Kurlarının Tespiti10.2.2021
2021 / 2934 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğin Yayımlanması10.2.2021
2021 / 28Yıllara Sâri İnşaat ve Onarım İşlerine İlişkin Stopaj Oranının % 5 Olarak Belirlenmesi4.2.2021
2021 / 27Finansman Gider Kısıtlamasına İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı’nın Yayımlanması4.2.2021
2021 / 26Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun Yayımlanması4.2.2021
2021 / 25Konaklama Hizmet Sözleşmelerinin Döviz Cinsinden Yapılabilmesi2.2.2021
2021 / 24Elektrikli Otomobillerde ÖTV Oranının Artırılması2.2.2021
2021 / 23Riskli Yapı İnşaat Taahhüt İşlerinde KDV Oranının Düşürülmesi2.2.2021
2021 / 22Özel İletişim Vergisi Oranlarının Yeniden Belirlenmesi2.2.2021
2021 / 212021/Şubat Dönemi Vergi Takvimi2.2.2021
2021 / 20Koronavirüs (COVID-19) Salgınına İlişkin Olarak Faaliyetleri Tamamen Durdurulan İşyerlerinin Vergisel Yükümlülüklerinin Ertelenmesine ilişkin 524 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayımlanması25.1.2021
2021 / 19Form Ba ve Form Bs Bildirimi Uygulamasında Değişiklik Yapılması25.1.2021
2021 / 18Değerli Konut Vergisi Uygulama Genel Tebliği’nin Yayımlanması15.1.2021
2021 / 17İşsizlik Kanunu Kapsamında Verilen Bazı Destek Tutarlarında Artış Yapılması14.1.2021
2021 / 16Türk Ticaret Kanunu’nun Defter Tutma Yükümlülüğü, Pay Senedi Bastırılması, Hamiline Yazılı Pay Senetlerinin Devri Hükümlerinde Değişiklik Yapılması14.1.2021
2021 / 15Nakit Sermaye Artırımı Üzerinden Hesaplanan Faiz İndiriminde Dikkate Alınacak Oranın %19,62 Olarak Belirlenmesi14.1.2021
2021 / 142020/Ocak-Şubat-Mart Dönemlerine İlişkin E-Defter Ve Berat Dosyalarının 2. Kopyalarının GIB Sistemine Yüklenme Süresinin Uzatılması14.1.2021
2021 / 132021 Yılında Vergi Usul Kanunu'na Göre Uygulanacak Usulsüzlük Ve Özel Usulsüzlük Ceza Tutarları İle Vergi Usul Kanuna Göre Çeşitli Had Ve Miktarlara İlişkin Tebliğ’in Yayımlanması1.1.2021
2021 / 122021 Yılında Geçerli Olacak Ücret Had Ve Tutarların Belirlenmesi1.1.2021
2021 / 112020 Yılında Elde Edilen Bazı Gelirlere Uygulanacak Enflasyon İndirim Oranının %85.1 Olarak Açıklanması1.1.2021
2021 / 10Konut, İş Yeri Ve Diğer Şekilde Kullanılan Binalar İçin 2021 Yılında Ödenecek Çevre Temizlik Vergisi Tutarlarnın Açıklanması1.1.2021
2021 / 9İşten Çıkarma Yasağı Ve Nakdi Ücret Desteğinin Sürelerinin Uzatılması1.1.2021
2021 / 8İndirimli Orana Tabi İşlemlerde 2021 Yılında Uygulanacak İade Sınırının 18.900 TL Olarak Belirlenmesi1.1.2021
2021 / 77256 Sayılı Kanun Kapsamında Borçların Yapılandırılmasına İlişkin Başvuru Ve İlk Taksit Ödeme Sürelerinin Bir Ay Uzatılması1.1.2021
2021 / 62021 Yılında Mobil Telefon Aboneliğinin İlk Tesisinde Ödenmesi Gereken Özel İletişim Vergisi Tutarının Açıklanması1.1.2021
2021 / 52021 Yılında Veraset Ve İntikal Vergisinden İstisna Olarak Dikkate Alınacak Tutarlar İle Vergi Tarifesinin Açıklanması1.1.2021
2021 / 42021 Yılında Uygulanacak Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarlarının Açıklanması1.1.2021
2021 / 32021 Yılında Uygulanacak Damga Vergisi Tutarlarının Açıklanması1.1.2021
2021 / 22021/Ocak Dönemi Vergi Takvimi1.1.2021
2021 / 1Sermayenin Kaybı veya Borca Batık Olma Durumunu Düzenleyen 6102 sayılı TTK 376 sayılı Maddenin Uygulama Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılması1.1.2021