UFRS/TFRS Raporlama

UFRS/TFRS Raporlama

İş dünyasının hızla küreselleşmesi, rekabetin artması ve şirketlerin bir çok ülkede borsalarda işlem görmeye başlaması evrensel finansal raporlama gereksinimlerinin asıl nedenini oluşturmaktadır. Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (“UFRSler”) tam da bu ihtiyacı karşılamakta olup amacı finansal tabloların karşılaştırılabilir, güvenilir, anlaşılır ve şeffaf bir şekilde sunulması ile uluslararası yatırımların ve ticaretin arttırılmasıdır.

UFRSlerin şirketler, yatırımcılar ve regülatörler için büyük kolaylıklar sağladığı aşikardır. Şirketlerin finansal tablolarının aynı standartlarda hazırlanması hem şirket yönetimi hem de yatırımcıların finansal bilgileri doğru bir şekilde yorumlayarak doğru kararlar alabilmesi için önemlidir. UFRSler aynı zamanda regülatörlerin de finansal tabloların güvenilirliğini ve şeffaflığını değerlendirebilmesi için önemli bir başlangıç noktası teşkil etmektedir.