Türk Vergi Sistemi

Türk Vergi Sistemi

Bu çalışmamız özünde, Tüm sektörlerin alakalı olduğu Genel Vergi ve Türk Ticaret Kanunu mevzuatındaki değişiklikleri seminer düzeyinde hazırlamış olduğumuz programlarla şirketlerimize sunduğumuz eğitimlerdir.