Temel Muhasebe

Temel Muhasebe

Şirketlerin bünyelerinde bulundurdukları muhasebe birimlerine verilen eğitimlerle muhasebe birimlerinin; bilanço ve gelir tablosu, temel finansal tablolar, e-uygulamalar (e-defter, e-fatura vb.) gibi birçok konuda etkinliği arttırılarak muhasebe sisteminin en doğru şekilde çalışması sağlanmaktadır.