Tam Tasdik

Tam Tasdik

Tasdik işlemi, yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannameleri ile mali tabloların ve bildirimlerin, yeminli mali müşavirlerce imzalanıp mühürlenmesi ve tasdik raporu düzenlenmesi suretiyle yerine getirilir. Tam tasdik hizmetlerimizin temel hedefi, bireylerin ve kurumların vergi mevzuatına aykırı işlemlerinin ve vergi risklerinin tespit edilmesidir. Bu kapsamda, tam tasdik hizmetini verdiğimiz şahıs veya kurumların yasal belge ve kayıtları ile dayanak belgeleri şirketimizin uzman personeli tarafından geçici vergi ve kurumlar vergisi dönemleri açısından incelenmekte ve tespitlerimiz firma yönetimine raporlanarak hataların zamanında tespiti ve düzeltilmesi sağlanmaktadır.

Yanlış uygulamaların erken teşhis ve düzeltilmesi vergi inceleme riskini azaltacaktır. Ayrıca, tam tasdik hizmetimiz vergisel avantajların kullanılmasına ilişkin gelir vergisi ve kurumlar vergisi kanunlarında yer alan  istisna ve muafiyetlerden yararlanmasını da kapsamaktadır.

Ayrıca, tam tasdik hizmetinin yanı sıra şirketimizce aşağıdaki alanlarda da yeminli mali müşavirlik hizmetleri yapılmaktadır.

  • Kurumlar Vergisinden İstisna Kazançlara İlişkin Tasdik İşlemleri
  • Ar-Ge Raporları
  • Katma Değer Vergisi İadesine Yönelik Tasdik İşlemleri
  • Sermayenin Ödendiğinin Tespiti Raporu
  • İç Kaynaklardan Yapılacak Sermaye Artırımının Mevzuata Uygunluğuna İlişkin Yeminli Mali Müşavirlik Raporları
  • ÖTV ile İlgili Tasdik İşlemleri
  • Yeminli Mali Müşavirlerin Yetkili Oldukları Diğer Tasdik ve Güvence Hizmetleri