Şirket Satın Almaları

Şirket Satın Almaları

Alanında uzman ve deneyimli ekibimiz tarafından şirket satınalma öncesinde şirketin mali analizinin yapılması ve satınalma kararı verilmesinden sonra yine Türk Ticaret Kanunu’nda uzman ekibimiz tarafından satınalma sürecinin takibi hizmeti ve gerekli bilgi akışının sağlanmasında danışmanlık hizmeti vermekteyiz.