Nev’i Değişikliği

Nev’i Değişikliği

Kurumsallaşmanın önem kazanması ve rekabetin gittikçe artması nedeniyle son zamanlarda hem dünyada hem de Türkiye’de şirket birleşme ve satın almalarının sayısı ve önemi gittikçe artmaktadır. Şirketlerin birleşme, bölünme, devir ve nev’i değişikliği gibi yeniden yapılandırma işlemleri ticaret ve vergi mevzuatına uygun yürütülmediğinde riskli sonuçlarla karşı karşıya kalınabilir. Diğer önemli bir husus, şirketlerin yapısal değişimlerinde stratejik analiz yapılarak vergi planlaması yapılmak suretiyle amaçlanan işlemin sonuçlandırılmadır. Hukuk, vergi ve muhasebe açısından tüm işlemlerin doğru ve hızlı yapılması yapılandırmada istenilen amaca ulaşmada önem arz etmektedir. Deneyimli ve uzman kadromuz ile şirket birleşmeleri, şirket bölünme işlemleri ve şirketlerin tür değiştirme işlemlerine ilişkin olarak vergi mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu ve diğer kanunlar kapsamında aşağıdaki danışmanlık hizmetleri sunulmaktadır.

  • Vergisel Risk Tespiti (Due Diligence)
  • Yapılandırma Öncesi Görüşmelerde Teknik Destek Sağlama ve Sorunlara Alternatif Çözüm Önerileri Sunmak
  • Şirket Satın alma veya Bölünme İşlemlerinde Vergi Planlaması
  • Şirket Birleşmeleri, Kısmi Bölünme, Tam Bölünme, Nev’i Değişikliği
  • Satın Alma İşleminde Vergisel Uygulama ve Vergi Avantajlarının Kullanımı
  • Şirketlerin Varlık ve Hisse Satın Alma Planlamaları
  • Şirketlerin Yeniden Yapılandırmalarına İlişkin Hukuki İşlemlerin Yürütülmesi