Kurumsal Yeniden Yapılandırma İşlemlerinde Vergisel Danışmanlık

Kurumsal Yeniden Yapılandırma İşlemlerinde Vergisel Danışmanlık

Ekonomik kalkınmanın temel unsurlarından olan şirketlerimizin kurucularına bağlı kalmaksızın nesiller boyu sürekliliğini sağlayabilmesi amacıyla en temelden başlamak üzere kurumsallaşma süreçlerinin organizasyonu, yapılanma etkinliğinin denetimi ve bu çerçevede sürekliliğin doğal bir parçası olan veraset işlemlerinin kurumsal kimlik üzerinde pozitif etki oluşturacak biçimde gerçekleştirilmesi amacıyla çözüm ortağı olarak hizmet vermekteyiz.