KDV İadeleri

KDV İadeleri

Mevzuat gereğince; İşletmelerin gerek yurt içinde tam istisnalı ve indirimli oranda, gerek yurt dışına gerçekleştirilen ihracatlar dan dolayı yüklendikleri KDV’ler iade edilebilmektedir. Ancak iade hesaplamalarının doğru bir şekilde yapılamaması, eksik olarak hesaplanması ve mevzuata uygun hareket edilmemesi durumlarında: işletmelerin mal ve hizmet alımlarında ödedikleri KDV’ler maalesef bir finans yükü olarak aktiflerinde kalacaktır. Bu eğitimin amacı işletmelerin muhasebe, ihracat ve finans departmanlarında çalışan personellere KDV iadesi konusunda güncel vergi mevzuatını ve idarenin uygulamalarını anlaşılır tekniklerle sunmak ve idare de emanet olarak bekleyen verginin işletmenin bünyesine nakden ya da mahsup şeklinde geri kazandırmaktır.