KDV İade

Tam Tasdik

Tasdik işlemi, yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannameleri ile mali tabloların ve bildirimlerin, yeminli mali müşavirlerce imzalanıp mühürlenmesi ve tasdik raporu düzenlenmesi suretiyle yerine getirilir. Tam tasdik hizmetlerimizin temel hedefi, bireylerin ve kurumların vergi mevzuatına aykırı işlemlerinin ve vergi risklerinin tespit edilmesidir. Bu kapsamda, tam tasdik hizmetini verdiğimiz şahıs veya kurumların yasal belge ve kayıtları ile dayanak belgeleri şirketimizin uzman personeli tarafından geçici vergi ve kurumlar vergisi dönemleri açısından incelenmekte ve tespitlerimiz firma yönetimine raporlanarak hataların zamanında tespiti ve düzeltilmesi sağlanmaktadır.

Yanlış uygulamaların erken teşhis ve düzeltilmesi vergi inceleme riskini azaltacaktır. Ayrıca, tam tasdik hizmetimiz vergisel avantajların kullanılmasına ilişkin gelir vergisi ve kurumlar vergisi kanunlarında yer alan  istisna ve muafiyetlerden yararlanmasını da kapsamaktadır.

Ayrıca, tam tasdik hizmetinin yanı sıra şirketimizce aşağıdaki alanlarda da yeminli mali müşavirlik hizmetleri yapılmaktadır.

 • Kurumlar Vergisinden İstisna Kazançlara İlişkin Tasdik İşlemleri
 • Ar-Ge Raporları
 • Katma Değer Vergisi İadesine Yönelik Tasdik İşlemleri
 • Sermayenin Ödendiğinin Tespiti Raporu
 • İç Kaynaklardan Yapılacak Sermaye Artırımının Mevzuata Uygunluğuna İlişkin Yeminli Mali Müşavirlik Raporları
 • ÖTV ile İlgili Tasdik İşlemleri
 • Yeminli Mali Müşavirlerin Yetkili Oldukları Diğer Tasdik ve Güvence Hizmetleri

KDV İade

Kamu sektöründe uzun yıllar vergi incelemesi yaparak yetişmiş deneyimli kadromuz ile şirketlerin vergi yönetimlerine profesyonel katkıda bulunmaktayız. KDV iade danışmanlık ve raporlama hizmetlerimiz vergi bölümümüzden bağımsız oluşturulmuş olup konusunda uzman ve deneyimli kadromuzla sunulmaktadır.  KDV İadesi kapsamında sunulan hizmetler aşağıda yer almaktadır.

 • KDV hesaplarına ilişkin bilgilendirmeler
 • Güncel mevzuata ilişkin uyum bilgilendirmeleri
 • KDV iadesi ile ilgili danışmanlık
 • KDV istisnasına konu işlemlerin kontrolü
 • İade edilecek KDV tutarının tespiti
 • Tevkifata tabi işlemlerin kontrolü
 • Özellikli işlem ve istisnaların kontrolü
 • İndirimli KDV oranına tabi işlemlerin kontrolü
 • KDV iadesinde karşılaşılan sorunlara alternatif çözümler hazırlamak
 • KDV iade listelerinin hazırlanması
 • KDV iadesi kapsamında gerekli karşıt incelemelerin yapılması
 • KDV İadesi YMM Tasdik Raporu’nun düzenlenmesi ile vergi dairesinin eksiklik yazılarının cevaplanması