Due Diligence (Vergisel Risk Tespiti) Hizmetimiz

Due Diligence (Vergisel Risk Tespiti) Hizmetimiz

Due diligence, bir şirketin başka bir şirketi satın alma/satma yada yatırımcının yatırım yapma sürecinde pazarlıkta esas alınacak fiyatın belirlenmesi için şirketin mali tablolarının ve yasal belgelerinin incelenmesini ve inceleme sonucunda risk alanlarının tespitini, denetlenmesini ve raporlanmasını içeren bir süreçtir. Uzman kadromuz ile şirketin tüm vergi risklerini nitelik ve nicelik olarak belirlemeye yönelik hizmetler vermekteyiz.