Ciro Denetimi

Ciro Denetimi

Alış veriş merkezlerinin (AVM), marinaların, franchising sistemi ile çalışan şirketlerin, gayrı maddi hakkını kullandıran şirketlerin, ciro veya komisyon temelli çalışan işletmelerin, bayiler veya bağımsız satıcılar ağı ile ürünlerini satan üreticilerin ciro bazlı kiralama konseptine göre kiralama sözleşmesi imzaladıkları gözlenmektedir. Bu tür kiralama sözleşmelerinde, kira bedelleri ilgili dönemde kiracı tarafından elde edilen ciro üzerinden hesaplandığından dolayı cironun denetlenmesi hatalı kira bildiriminin önene geçmede önem arz etmektedir. Ciro Denetimi ile hem Kira Sözleşmesinin tarafları arasındaki her türlü hatalı bildirim önlenebilmekte hem de taraflar arasındaki ihtilafların önüne geçilmektedir. Uzman ekibimiz tarafından yapılan ciro denetimi sonunda tespit edilen kira kaybı raporlanarak müşterilerimize sunulmaktadır.