Rotax Denetim

Konu No Vergi BülteniTarihPdf Dokümanları
2024/122024 Yılı Tarhiyat Öncesi ve Sonrası Uzlaşma Broşürlerinin Yayımlanması Hk.6.6.2024
2024/11Vergiye Uyumlu Mükelleflere Vergi İndirimi Hk.6.5.2024
2024/102024 Yılında Bağımsız Denetime Tabi Şirketler Hk.17.4.2024
2024/09Yurt İçi Yerleşik Gerçek Kişiler Kur Korumalı Mevduat Sisteminden 31.03.2024 Tarihi İtibariyle Bankalarda Mevcut Olan Yabancı Paralar İçin Yararlanmaları Hk.15.4.2024
2024/082023 Yılı Vergilendirme Dönemine İlişkin Kurumlar Vergisi Beyannamesi Değişiklikleri Hk.2.4.2024
2024/07Kurumlar Vergisi Beyan Rehberinin Yayımlanması Hk.29.3.2024
2024/06Enflasyon Muhasebesine İlişkin Sunum HK.26.2.2024
2024/05Sistemik Risk Takip Sistemi Veri Formu Sıkça Sorulan Sorular Hk.26.2.2024
2024/01Enflasyon Muhasebesi Sunumu26.2.2024
2024/042024 Yılında Verilecek Değerli Konut Vergisi Beyannamesi Hk.16.2.2024
2024/032024 Ocak Dönemi KDV Beyannamelerinde Dikkat Edilecek Hususlar Hk.9.2.2024
2024/02Kazançları Basit Usulde Tespit Edilen Mükelleflerde Gelir Vergisi İstisnası Rehberinin Yayınlanması Hk.8.2.2024
2024/01Sistemik Risk Veri Takip Sistemi Üzerinden Döviz Pozisyon Raporlaması Hk.29.1.2024
2023/29 2024 Yılında Tutulacak Ticari Defterler Ve Tasdik Tarihleri26.12.2023
2023/28 Elektronik Tebligat Sistemi Broşürü Yayımlandı.6.12.2023
2023/27Veraset Ve İntikal Vergisi Sunumu21.11.2023
2023/26E-Belgelerde Karekod Kullanım Zorunluluğu Hk.17.8.2023
2023/25Sat -Kirala- Geri Al İşlemlerinin Vergi Hukuku Açısından Değerlendirilmesi Ve Özellik Arz Eden Hususlar Hk.1.8.2023
2023/247440 SAYILI KANUNU REHBER VE BROŞÜRLERİ YAYIMLANMASI HK.15.5.2023
2023/23Matrah ve Vergi Artırımı Rehberi Yayınlanması Hk.28.4.2023
2023/227440 Sayılı Yapılandırma Kanunu Rehberi Yayınlanması Hk.28.4.2023
2023/21Kurumlar Vergisi Beyan Rehberi Hk.28.4.2023
2023/207440 Sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Sunum13.4.2023
2023/19Özet Döviz Pozisyon Formu Hk.13.4.2023
2023/18Özet Döviz Pozisyon Formu Hk.31.3.2023
VB.2023/17VARLIK BARIŞINDAN YARARLANMAK İÇİN SON GÜN 31 MART 202329.3.2023
2022 / 32VERGİ İADE ALACAKLARININ MAHSUBUNA İLİŞKİN REHBER YAYINLANDI26.12.2022
2022 / 31MOTORLU ARAÇ TİCARETİ İLE İŞTİGAL EDEN MÜKELLEFLERE TEMİNAT ZORUNLULUĞU GETİRİLMESİNE İLİŞKİN VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ TASLAĞI YAYINLANDI22.12.2022
2022 / 30ELEKTRONİK ORTAMDA BEYAN REHBERİ YAYINLANDI20.12.2022
2022 / 29YENİDEN DEĞERLEME UYGULAMALARINA İLİŞKİN 537 SIRA NO.LU VUK GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR VUK GENEL TEBLİĞ TASLAĞI YAYINLANDI20.12.2022
2022 / 28YENİDEN DEĞERLEME UYGULAMALARINA İLİŞKİN 537 SIRA NO.LU VUK GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR VUK GENEL TEBLİĞ TASLAĞI YAYINLANDI20.12.2022
2022 / 27ELEKTRONİK VERİ İBRAZ SİSTEMİ (E-VİZ) KILAVUZU YAYINLANDI7.12.2022
2022 / 26TARHİYAT ÖNCESİ VE TARHİYAT SONRASI UZLAŞMA BROŞÜRÜ YAYINLANDI6.12.2022
2022 / 25ETBG İLE MAL İHRACATI KAPSAMINDA ELDE EDİLEN KAZANCIN %50’SİNİN GELİR VERGİSİ MATRAHINDA İNDİRİMİ6.12.2022
2022 / 24ENGELLİLER İÇİN VERGİ REHBERİ YAYINLANDI2.12.2022
2022 / 23YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK TASDİK RAPORLARININ ELEKTRONİK ORTAMDA GÖNDERİLMESİ HAKKINDA SİRKÜLER YAYIMLANMIŞTIR28.11.2022
2022 / 22EMLAK VERGİSİ REHBERİ YAYIMLANMIŞTIR22.11.2022
2022 / 21KANUN YOLUNDAN VAZGEÇME MÜESSESİ2.11.2022
2022 / 20VERGİLERDE PİŞMANLIKLA BEYAN UYGULAMASI REHBERİ YAYINLANMIŞTIR1.11.2022
2022 / 19KURUMLARIN TAŞINMAZ VE İŞTİRAK HİSSELERİNİN SATIŞINDA İSTİSNA REHBERİ YAYINLANMIŞTIR28.10.2022
2022 / 18ÖDEME EMRİNE KARŞI YAPILACAK İŞLEMLER BROŞÜRÜ YAYINLANMIŞTIR28.10.2022
2022 / 17KONAKLAMA VERGİSİ UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ TASLAĞI YAYINLANMIŞTIR28.10.2022
2022 / 16FİNANSMAN GİDER KISITLAMASI HAKKINDA ÖZELGE14.10.2022
2022 / 15KONAKLAMA VERGİSİ UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ TASLAĞI HAZIRLANMIŞTIR12.10.2022
2022 / 14VERGİ CEZALARINDA İNDİRİM UYGULAMASI BROŞÜRÜ YAYINLANDI30.9.2022
2022 / 13VERGİ DENETİM KURULU DANIŞMA KOMİSYONU KARARLARI9.9.2022
2022 / 12İHRACAT DESTEKLERİ HAKKINDA KARAR RESMİ GAZETE'DE YAYINLANDI26.8.2022
2022 / 11İZAHA DAVET UYGULAMASI BROŞÜRÜ YAYINLANDI18.8.2022
2022 / 10MİRASÇILARIN VERGİSEL YÜKÜMLÜLÜKLERİ REHBERİ İLE VERASET VE İNTİKAL VERGİSİNİN BEYANI BROŞÜRÜ YAYINLANDI18.8.2022
2022 / 9UZLAŞMA VE CEZALARDA İNDİRİM28.7.2022
2022 / 8MALİ TATİL28.7.2022
2022 / 7KURUMLARIN TAŞINMAZ VE İŞTİRAK HİSSELERİNİN SATIŞINDA İSTİSNA UYGULAMASI24.6.2022
2022 / 6AR-GE VE TASARIM İNDİRİMİNDE SIK SORULAN SORULAR24.6.2022
2022 / 5ŞAHIS SİGORTA PRİMLERİNİN VERGİ MATRAHINDAN İNDİRİMİNDE SIK SORULAN SORULAR.24.6.2022
2022 / 4Bağış ve Yardımlar14.4.2022
2022 / 3İndirimli Kurumlar Vergisi14.4.2022
2022 / 2Gayrimenkul Sermaye Iradında Sık Sorulan Sorular28.3.2022
2022 / 1KDV’de Sık Sorulan Sorular3.9.2022