Bireylerin ve Şirketlerin Vergilendirilmesine Yönelik Danışmanlık Hizmetlerimiz

Bireylerin ve Şirketlerin Vergilendirilmesine Yönelik Danışmanlık Hizmetlerimiz

Vergi mevzuatının girift yapısı ve sık sık değişmesinden kaynaklanan yasal düzenlemelere yeterince hakim olamama nedeniyle bireylerin ve kurumların vergisel yükümlülüklerini yerine getirmede hata yaptıkları gözlenmektedir. Deneyimli ve uzman ekibimiz kurumların ve bireylerin yıllık kurumlar/gelir vergisi beyannamelerinin hazırlanmasına, vergi kanunları kapsamında vergi planlaması yapılmasına yönelik danışmanlık hizmeti sunulmaktadır.