Bağımsız Denetim

Bağımsız Denetim

Konusunda deneyimli ve uzman kadromuz ile müşterilerimize aşağıda yer alan bağımsız ve özel amaçlı denetim hizmetlerini sunmaktayız.

  • Bağımsız Denetime Tabi Olmaya İlişkin Ölçütlerin İçinde Yer Alan Şirketlerin Finansal Tablolarının Bağımsız Denetimi
  • Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Tarafından Yayınlanan Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) Kapsamında Hazırlanan Finansal Tabloların Denetim Hizmeti
  • Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS), Amerikan Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri (US GAAP) ve Diğer Ülkelerin Finansal Raporlama Standartları Kapsamında Hazırlanan Finansal Tabloların Denetim Hizmeti
  • Hile ve Yolsuzluk Denetimleri
  • Şirket Değerlemelerine İlişkin Özel Tespit Raporlarının Hazırlanması
  • Birleşme, Bölünme ve Satın Alma İşlemlerinde Özel Finansal İnceleme Raporlarının Hazırlanması
  • Kredi Kullanımlarında Sözleşme Şartlarına ve Finansal Rasyolara Uygunluk Denetimleri
  • Özel Amaçlı Denetim ve Danışmanlık Hizmetleri
  • İç Kontrol Denetimi