Ar-Ge ve Tasarım Destekleri

Ar-Ge ve Tasarım Destekleri

Ülkemizin kalkınmasında katma değerli ürün imali ve satışının önemini bilen kurumumuz bu alanda araştırma-geliştirme ve inovasyon çalışmalarında bulunan şirketlerin devlet teşviklerinden en etkin biçimde yararlanabilmesi amacıyla araştırma-geliştirme ve tasarım destekleri alanlarında ihtiyaç duyulan danışmanlık hizmetlerini yürütmektedir.